2014

PZD.43.ogólna.2014 Czyszczenie oraz przegląd eksploatacyjny separatorów ropopochodnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego

Data ogłoszenia przetargu: 19.05.2014 Otwarcia ofert: 27.05.2014 godz. 12:10 PZD.43.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: „Czyszczenie oraz przegląd eksploatacyjny separatorów ropopochodnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego ” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza […]

PZD.43.ogólna.2014 Czyszczenie oraz przegląd eksploatacyjny separatorów ropopochodnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego Read More »

PZD.42.ogólna.2014 Utrzymanie zieleni przydrożnej, rosnącej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego, przewidziane do wykonania w 2014r

Data ogłoszenia przetargu: 16.05.2014 Otwarcia ofert: 26.05.2014 godz. 12:10 PZD.42.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na zadanie pod nazwą: ” Utrzymanie zieleni przydrożnej, rosnącej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego, przewidziane do wykonania w 2014r ” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo

PZD.42.ogólna.2014 Utrzymanie zieleni przydrożnej, rosnącej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego, przewidziane do wykonania w 2014r Read More »

PZD.41.ogólna.2014 Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości 1m2 gruntu z nieruchomości, stanowiących działki nr 1121/2; 1350/2; 1353 1354; 3824/2; 3825/1; 3824/5; 3824/6; 3826/2; 3826/3; 3826/4; 3826/5; 4343/5; 4345, położonych w m. Świnna – zajętych częściowo pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1427 S Świnna-Przyłęków (budowa chodnika dla pieszych)

Data ogłoszenia przetargu: 12.05.2014 Otwarcia ofert: PZD.41.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania: Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości 1m2 gruntu z nieruchomości, stanowiących działki nr 1121/2; 1350/2; 1353 1354; 3824/2; 3825/1; 3824/5; 3824/6; 3826/2; 3826/3; 3826/4; 3826/5; 4343/5; 4345, położonych w m. Świnna –

PZD.41.ogólna.2014 Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości 1m2 gruntu z nieruchomości, stanowiących działki nr 1121/2; 1350/2; 1353 1354; 3824/2; 3825/1; 3824/5; 3824/6; 3826/2; 3826/3; 3826/4; 3826/5; 4343/5; 4345, położonych w m. Świnna – zajętych częściowo pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1427 S Świnna-Przyłęków (budowa chodnika dla pieszych) Read More »

PZD.40.ogólna.2014 Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości nieruchomości stanowiącej działkę nr 7041/12 o pow. 0,0069 ha, położonej w m. Rajcza i wydzielonej pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – gr. Państwa

Data ogłoszenia przetargu: 12.05.2014 Otwarcia ofert: PZD.40.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania: Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości nieruchomości stanowiącej działkę nr 7041/12 o pow. 0,0069 ha, położonej w m. Rajcza i wydzielonej pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica – Milówka –

PZD.40.ogólna.2014 Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości nieruchomości stanowiącej działkę nr 7041/12 o pow. 0,0069 ha, położonej w m. Rajcza i wydzielonej pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – gr. Państwa Read More »

PZD.39.ogólna.2014 Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości 1 m2 gruntu w związku z dokonanym podziałem nieruchomości, stanowiących działki nr : 2637/1 i 2519/1, położonych w m. Jeleśnia (poszerzenie drogi powiatowej nr 1417 S Jeleśnia – Pewel Wielka – Hucisko na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 945 Żywiec – Jeleśnia – Korbielów do zakładu „DELPHI POLAND S.A.)

Data ogłoszenia przetargu: 12.05.2014 Otwarcia ofert: PZD.39.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania: Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości 1 m2 gruntu w związku z dokonanym podziałem nieruchomości, stanowiących działki nr : 2637/1 i 2519/1, położonych w m. Jeleśnia (poszerzenie drogi powiatowej nr 1417 S

PZD.39.ogólna.2014 Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości 1 m2 gruntu w związku z dokonanym podziałem nieruchomości, stanowiących działki nr : 2637/1 i 2519/1, położonych w m. Jeleśnia (poszerzenie drogi powiatowej nr 1417 S Jeleśnia – Pewel Wielka – Hucisko na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 945 Żywiec – Jeleśnia – Korbielów do zakładu „DELPHI POLAND S.A.) Read More »

PZD.38.ogólna.2014 Wycena surowca drzewnego , możliwego do pozyskania z wycinki drzew, rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego , planowanych do usunięcia w terminie do 30.09.2014r

Data ogłoszenia przetargu: 08.05.2014 Otwarcia ofert: PZD.38.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Wycena surowca drzewnego , możliwego do pozyskania z wycinki drzew, rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego , planowanych do usunięcia w terminie do 30.09.2014r Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez

PZD.38.ogólna.2014 Wycena surowca drzewnego , możliwego do pozyskania z wycinki drzew, rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego , planowanych do usunięcia w terminie do 30.09.2014r Read More »

UWAGA: DOŁĄCZONO ZAŁĄCZNIKI- ODPOWIEDZI NA PYTANIA PZD.34.ogólna.2014 Dostawa 8 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego

Data ogłoszenia przetargu: 07.05.2014 Otwarcia ofert: 15.05.2014 UWAGA DOŁĄCZONO ZAŁĄCZNIK- ODPOWIEDZI NA PYTANIA PZD.34.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na zadanie pod nazwą: : Dostawa 8 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego” I. Dostawa 8 szt. komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, spełniających poniższe warunki: 1.

UWAGA: DOŁĄCZONO ZAŁĄCZNIKI- ODPOWIEDZI NA PYTANIA PZD.34.ogólna.2014 Dostawa 8 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego Read More »

PZD.35.ogólna.2014 Utrzymanie zieleni przydrożnej, rosnącej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego, przewidziane do wykonania w 2014r

Data ogłoszenia przetargu: 06.05.2014 Otwarcia ofert: PZD.35.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na zadanie pod nazwą: ” Utrzymanie zieleni przydrożnej, rosnącej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego, przewidziane do wykonania w 2014r ” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość

PZD.35.ogólna.2014 Utrzymanie zieleni przydrożnej, rosnącej w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego, przewidziane do wykonania w 2014r Read More »

33.og.2013 Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1415 S w Pewli Ślemieńskiej w km 5+390 do km 5+540

Data ogłoszenia przetargu: 28.04.2014 Otwarcia ofert: 07.05.2014.godz.12.00 PZD.33.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: „Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1415 S w Pewli Ślemieńskiej w km 5+390 do km 5+540” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od

33.og.2013 Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1415 S w Pewli Ślemieńskiej w km 5+390 do km 5+540 Read More »

PZD.32.ogólna.2014 Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1427 S w Przyłękowie w km 2+430 do km 2+680

Data ogłoszenia przetargu: 29.04.2014 Otwarcia ofert: 07.05.2014r.godz12.00 PZD.32.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: „Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1427 S w Przyłękowie w km 2+430 do km 2+680” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000

PZD.32.ogólna.2014 Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1427 S w Przyłękowie w km 2+430 do km 2+680 Read More »

Skip to content