Uzgodnienia

Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego określa:
Uchwała nr XV/214/2020 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

Przebieg istniejących dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego określa:
Uchwała nr XX/249/2020 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego oraz pozbawienia niektórych dróg statusu dróg powiatowych;
Uchwała nr XXVI/307/2021 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej 1484 S ul. Pola Lisickich.

Załączniki do pobrania

Skip to content