Nasza Instytucja

A. Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu wydaje zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych:

 1. Kategorii I.
 • o długości, wysokości, naciskach osi oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 • o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m.
 • po drogach publicznych, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad

Zezwolenie wydaje się na okres 12 miesięcy.

Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 100 zł.

Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia kategorii I

 1. Kategorii II
 • o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 • o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
 • o długości nieprzekraczającej: 15 m dla pojedynczego pojazdu, 23 m dla zespołu pojazdów,
 • o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;

Zezwolenie wydaje się na okres i za opłatą:

 • miesiąca (200 zł),
 • 6 miesięcy (400 zł),
 • 12 miesięcy (1200zł),
 • 24 miesięcy (2000zł).

Zezwolenie wydaje właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu starosta. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. W przypadku niewydania zezwolenia zwraca się wniesioną opłatę.


Wzór wniosku o wydanie zezwolenia kategorii II

Opłatę za wydanie zezwolenia należy wnieść na konto:
37 1560 1023 0000 9140 0001 6355
Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu
Ul. Leśnianka 102 a, 34 –300 Żywiec

Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty należy złożyć do Powiatowego Zarządu Dróg osobiście, listownie lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

B. Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu wydaje również zezwolenia na przejazd samochodu o masie rzeczywistej większej niż dopuszczona znakiem B-5 lub B-18.

Zezwolenia takie wydaje się wyłącznie dla znaków, pod którymi umieszczono tabliczkę o treści dopuszczającej przejazd za takim zezwoleniem.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 1. Numery rejestracyjne pojazdów wykonujących przejazd.
 2. Maksymalna rzeczywista masa całkowita, jaką będzie miał pojazd z ładunkiem.
 3. Trasa przejazdu (skąd, dokąd, jakimi drogami lub ulicami).
 4. Okres, w którym wnioskodawca chce wykonywać przejazdy.
 5. Rodzaj przewożonego ładunku oraz oświadczenie, że ładunek nie może zostać podzielony celem przewiezienia pojazdami o masie rzeczywistej mniejszej niż wskazana znakami.

Za wydanie zezwolenia nie jest pobierana opłata.
Wniosek należy złożyć na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem przejazdów.

Do wniosku proszę załączyć mapę wraz z trasą przejazdu.

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu zastrzega, że w przypadku pogorszenia się stanu technicznego drogi lub obiektu inżynierskiego na trasie przejazdu mogą zostać umieszczone dodatkowe znaki zakazu, których zezwolenie nie obejmuje. Mogą również zostać usunięte tabliczki pod istniejącymi znakami, które zezwalają na przejazd pod warunkiem posiadania zezwolenia.

Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd samochodu o masie rzeczywistej większej niż dopuszczona znakiem – PDF
Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd samochodem o rzeczywistej masie całkowitej większej niż wskazana znakiem B – formularz DOCX

Skip to content