Akcja Zimowa

Numery kontaktowe koordynatorów akcji Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych w Gminach, z którymi zawarto porozumienie
w przedmiotowym zakresie :
Koszarawa – tel. 798 363 481
Lipowa –
tel. 33 860 15 37
Łękawica –
tel. 33 865 16 01
Rajcza –
tel. 502 483 595
Ślemień –
tel. 33 865 40 98
Ujsoły –
tel. 609 274 064
Zawarte porozumienia dotyczą również zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych

Numery kontaktowe koordynatorów akcji Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych w Gminach, gdzie zadanie jest realizowane na podstawie zawartych z wykonawcami umów :
Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Świnna, Żywiec, Łodygowice, Węgierska Górka, Milówka, Radziechowy-Wieprz :


Uwaga poniższe numery telefoniczne dotyczą wyłącznie zimowego utrzymania dróg powiatowych (umowy).
Dyżurny PZD:
poniedziałek-niedziela całodobowo
tel. 664 433 352
Zawarte umowy dotyczą również zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych

Koordynator zimowego utrzymania dróg i chodników pozostających w naszym Zarządzie
tel. 692 420 245
(uwaga : przedmiotowy numer dotyczy wyłącznie dróg powiatowych)

Utrzymanie Dróg Wojewódzkich z przebiegiem przez powiat żywiecki (945, 946, 948, 943, 721) :
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 40-609 Katowice ul. Lechicka 24
nr tel. 32 78 19 211 www.zdw.katowice.pl
Koordynator ds. zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
nr tel. 602 504 528

Drogi Krajowe (S1, DP1435S na odcinku od zjazdu na drogę Cesarską do ronda w Milówce oraz DP1439S od ronda w Milówce do skrzyżowanie z DP1450S – Kamesznica):
Prowadzony będzie dyżur pod
tel. 885 665 180 i 32 432 29 77
Całodobowy punkt informacyjny drogowej pod
tel. 32 259 67 06

Skip to content