Projekty Drogowe

Informacje na temat projektu pn.: „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK”

Tytuł projektu:  „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK” Partner Wiodący:     Obec Oravská Lesná (www.oravskalesna.sk) Partnerzy projektu:  Powiat Żywiecki (www.zywiec.powiat.pl) Obec Zákamenné (www.zakamenne.sk)   Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa tras rowerowych w Polsce i na Słowacji, wraz budową…

Czytaj więcej

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadanie pn. „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych i budowa jednego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu DP 1463S Al. Piłsudskiego i ul. Południowej w Żywcu”

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadanie pn. „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych i budowa jednego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu DP 1463S Al. Piłsudskiego i ul. Południowej w Żywcu” Wartość dofinansowania :     189.394,40 zł Całkowita wartość zadania :  236.743,00 zł Opis zadania: Budowa…

Czytaj więcej

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia w km od 0+028 do km 0+658 w miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy – Wieprz wraz                    z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudową kolidujących urządzeń obcych”

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia w km od 0+028 do km 0+658 w miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy – Wieprz wraz                    z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudową kolidujących…

Czytaj więcej

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice (ul. Leśnianka) w km od 0+374 do 1+191 w Żywcu”

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice (ul. Leśnianka) w km od 0+374 do 1+191 w Żywcu” Wartość dofinansowania :      2 662 679,78 zł Całkowita wartość zadania :  3 649 863,07 zł Opis zadania: Przebudowa jezdni drogi powiatowej, Budowa…

Czytaj więcej

Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Čadca

Powiat Żywiecki realizuje prace inwestycyjne w gminach Milówka, Rajcza i Ujsoły, będące przedmiotem projektu pn. „Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Čadca”. Projekt realizowany jest w partnerstwie polsko-słowackim z Miastem Čadca przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach…

Czytaj więcej

„POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWO – MOSTOWEJ ŁĄCZĄCEJ POWIATY NÁMESTOVO I ŻYWIECKI Z SIECIĄ TEN-T ORAZ WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ”

  Zakończono realizację projektu pn. „POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWO – MOSTOWEJ ŁĄCZĄCEJ POWIATY NÁMESTOVO I ŻYWIECKI Z SIECIĄ TEN-T ORAZ WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ” Z radością informujemy o zakończeniu realizacji projektu o nazwie „Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej łączącej powiaty Námestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz…

Czytaj więcej
1 2
Skip to content