Informacje na temat projektu pn.: „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK”

Tytuł projektu:  „Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK”

Partner Wiodący:     Obec Oravská Lesná (www.oravskalesna.sk)

Partnerzy projektu:  Powiat Żywiecki (www.zywiec.powiat.pl)

Obec Zákamenné (www.zakamenne.sk)

 

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa tras rowerowych w Polsce i na Słowacji, wraz budową parkingu, odnowieniem zabytku kultury – Kalwarii Zákamenné. Powstanie wystawa dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, Biuro Turystyczne, a także strona internetowa o trasach rowerowych. Tablice informacyjne wzdłuż tras będą wyposażone w kody QR dla urządzeń mobilnych.

Cel główny: Poprzez całościowe działania projektu chronić, promować i rozwijać dziedzictwo przyrodnicze i kulturalne naszego PL-SK regionu

Cel szczegółowy projektu:

  • Zwiększenie wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego partnerów

Okres realizacji: 01.11.2019 – 30.11.2022

Wartość projektu: 1 669 764,92 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 1 382 153,76 € (85%).

 

 

Załączniki do pobrania

Skip to content