Zmiana organizacji ruchu na Al. Wolności i Al. Legionów w Żywcu.

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż w tym tygodniu wprowadzona zostanie znaczna zmiana w organizacji ruchu na drodze powiatowej 1469 S – Al. Wolności i Al. Legionów w Żywcu. Będzie ona polegała na wprowadzeniu ruchu okrężnego wokół Skweru Narodowych Sił Zbrojnych. Uwaga! Zmianie ulegnie kierunek jazdy na odcinku Al. Legionów przylegającym do skweru. W miejsce obecnych prawych pasów ruchu na tym odcinku zostaną wyznaczone pasy postojowe. Jednocześnie zmniejszeniu i reorganizacji ulegnie obecnie istniejący parking przy ul. Kraszewskiego.

Prace związane z wykonywaniem nowego oznakowania planowane są od wtorku do piątku (19.11 – 22.11), a ich postęp jest w dużej mierze uzależniony od warunków pogodowych. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na tych odcinkach zarówno w czasie prac, jak i w początkowym okresie funkcjonowania nowej organizacji. Jeżeli warunki pogodowe będą sprzyjające, wprowadzenie nowej organizacji ruchu nastąpi w piątek, 22 listopada.

Poniższy rysunek przedstawia nowy schemat kierunków ruchu na przedmiotowych ulicach. Strzałki w kolorze zielonym wskazują kierunki z pierwszeństwem, strzałki w kolorze czerwonym – kierunki podporządkowane.

Schemat kierunków ruchu
Schemat kierunków ruchu

[vc_row fullwidth=”false”][vc_column width=”1/1″][/vc_column][/vc_row]

Zmiana organizacji ruchu jest efektem współdziałania Starostwa Powiatowego w Żywcu, Urzędu Miejskiego w Żywcu i Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu zgodnie z koncepcją opracowaną przez powiatową Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ubiegłym roku zaproponowaną przez pracownika tut. Zarządu Dróg Pana inż. Krzysztofa Lisa – informuje mgr inż. Tomasz Kotajny – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu

Schmat oznakowania - na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.
Schemat oznakowania – na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.
Skip to content