Budowa nowego mostu w Sopotni Małej.

Ciągle trwają roboty mostowo-drogowe w ciągu drogi powiatowej nr 1425 S w Sopotni Małej. Wykonywane są zabezpieczenia koszami siatkowymi, montaż krawężnika, przygotowywanie podbudów do położenia nawierzchni bitumicznej. Zakończenie robót planowane jest końcem tego miesiąca. Gdy rozpocznie się prawdziwa akcja zimowa, most już będzie gotowy.

mgr inż. Tomasz Kotajny – PZD w Żywcu

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA