Kontrola budowy chodnika w Rychwałdzie

PZD w Żywcu informuje, iż trwają prace związane z wykonywaniem chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1412 S w Rychwałdzie. zakończenie robót planowane jest na przełomie miesiąca listopada i grudnia bieżącego roku.

mgr inż. Tomasz Kotajny – Dyrektor PZD w Żywcu

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA