Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia w km od 0+028 do km 0+658 w miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy – Wieprz wraz                    z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudową kolidujących urządzeń obcych”

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia w km od 0+028 do km 0+658 w miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy – Wieprz wraz                    z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudową kolidujących urządzeń obcych”

Wartość dofinansowania :     1 757 465,14 zł

Całkowita wartość zadania :  2 209 175,44 zł

Opis zadania:

 • Wymiana nawierzchni,
 • Budowa chodnika,
 • Pobocze lewostronne,
 • Odwodnienie oraz oczyszczenie rowu,
 • Budowa 2 zatok autobusowych,
 • Przebudowa zjazdów,
 • Przebudowa kolidującej sieci oświetleniowej,
 • Umiejscowienie radarowych wyświetlaczy prędkości,
 • Wymiana bariery energochłonnej,
 • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
 • Nadzór inwestorski.
 • Tablice informacyjne.

Inwestycja zlokalizowana jest w sąsiedztwie terenu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Wieprza.

Projekt skierowany jest do okolicznych mieszkańców, instytucji i firm zlokalizowanych w pobliżu przedmiotowego odcinka przebudowanej drogi, do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,  do mieszkańców Gminy Radziechowy – Wieprz, mieszkańców powiatu żywieckiego i turystów.

Celem projektu jest dostosowanie stanu technicznego infrastruktury drogowej, zaspokojenie długofalowych potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw i społeczeństwa zamieszkujacego gminę Radziechowy – Wieprz i powiat żywiecki.

Intencją beneficjenta jest zapewnienie odpowiedniego poziomu stanu technicznego dróg powiatowych oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej zarówno użytkowników ruchu drogowego jak i pieszych, przyczyni się również do zmniejszenia emisji spalin z silników samochodowych.

Pozytywne oddziaływanie zadania prowadzić będzie do niwelowania różnic pomiędzy bardziej i słabiej rozwiniętymi regionami powiatu, do zmniejszenia dystansu rozwojowego i wykorzystania obszarowego potencjału gospodarczego i turystycznego na obszarze powiatu żywieckiego.

 

 

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Skip to content