Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadanie pn. „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych i budowa jednego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu DP 1463S Al. Piłsudskiego i ul. Południowej w Żywcu”

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie pn. „Przebudowa dwóch przejść dla pieszych i budowa jednego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu DP 1463S Al. Piłsudskiego i ul. Południowej w Żywcu”

Wartość dofinansowania :     189.394,40 zł

Całkowita wartość zadania :  236.743,00 zł

Opis zadania:

  • Budowa przejścia dla pieszych na ul. Południowej wraz z oświetleniem, organizacją ruchu, profilowaniem dojścia z krawężnikami i korektą geometrii skrzyżowania.
  • Przebudowa przejścia dla pieszych na Al. Piłsudskiego od strony centrum wraz  z oświetleniem, organizacją ruchu, profilowaniem dojścia z krawężnikami, ścinaniem drzew i karczowaniem pni, korektą geometrii skrzyżowania i wyspą azylu.
  • Przebudowa przejścia dla pieszych na Al. Piłsudskiego w Żywcu od strony ronda wraz z oświetleniem, wyspą azylu i organizacją ruchu.

Inwestycja poprawi jakość życia mieszkańców. Polepszy się proces komunikacji pieszych wzdłuż Al. Piłsudskiego, skróci się czas pokonywania trasy z centrum miasta i osiedla w kierunku amfiteatru i odwrotnie, zwiększy się poziom bezpieczeństwa mieszkańców, nastąpi oszczędność czasu w pokonywaniu drogi, wzrost świadomości poziomu bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży zamieszkujących osiedla.

Budowa nowego przejścia dla pieszych podniesie rangę osiedla i zwiększy atrakcyjność mieszkaniową oraz atrakcyjność terenów inwestycyjnych tej części miasta. Nastąpi stymulacja rozwoju gospodarczego przedsiębiorstw zlokalizowanych w pobliżu zadania, który będzie oddziaływał w istotny sposób na obszary egzystencji mieszkańców, a w konsekwencji będzie powodował rozwój społeczny i determinował jakość życia.

Poprawa życia mieszkańców nastąpi w aspekcie warunków mieszkaniowych, lepszej dostępności do dóbr i usług, wzroście satysfacji pod względem społecznym i ekonomicznym. Rozwój przedsiębiorczości spowoduje rozwój kondycji gospodarczej tej części miasta i wzrost zadowolenia z jakości życia mieszkańców.

Zadanie przyczyni się do integracji komunikacji publicznej i poprawie logistyki przemieszczania się, rezygnacji z transportu prywatnego, co przyczyni się do poprawy potencjału ekologicznego i ochrony środowiska przyrodniczego. Nastąpi poprawa zdrowia mieszkańców, wzrośnie dostępność do okolicznych punktów usługowych i handlowych, wzrost ekonomiczny okolicznych mikroprzedsiębiorców, wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, wzrost atrakcyjności inwestorskiej i zadowolenia mieszkańców w rejonie bezpiecznego przejścia dla pieszych. Zadanie przyczyni się do ograniczenia kosztów społecznych i administracyjnych oraz do zmniejszenia strat materialnych.

Skip to content