Zaproszenie do złożenia oferty służącej do oszacowania wartości zamówienia dotyczącego wykonania dokumentacji odcinka drogi powiatowej w zakresie opracowania nowej niwelety wraz z zaprojektowaniem spadków poprzecznych dla dwóch odcinków DP nr 1413 S

Zaproszenie w załączeniu

Załączniki do pobrania

Skip to content