„POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWO – MOSTOWEJ ŁĄCZĄCEJ POWIATY NÁMESTOVO I ŻYWIECKI Z SIECIĄ TEN-T ORAZ WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ”

 

Poland-Slovakia_PL_01+FUND_CMYK

Zakończono realizację projektu pn.

„POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWO – MOSTOWEJ ŁĄCZĄCEJ POWIATY NÁMESTOVO I ŻYWIECKI Z SIECIĄ TEN-T ORAZ WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ”

Z radością informujemy o zakończeniu realizacji projektu o nazwie „Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej łączącej powiaty Námestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej”. Realizacja projektu przebiegała na zasadach partnerstwa pomiędzy Powiatem Żywieckim a Żilinskim Samospravnym Krajem w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020, którego budżet dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Pl-Sk 2014-2020. Partnerem wiodącym projektu był Powiat Żywiecki, posiadający odpowiednie doświadczenie                 i kompetencje, potwierdzane poprawnie zrealizowanymi i rozliczonymi projektami w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013 oraz innych regionalnych programów.

Realizację projektu rozpoczęto 1 maja 2017 roku, a zakończono 31 maja 2018. Celem  przedsięwzięcia, w ramach 2 osi priorytetowej: Zrównoważony transport transgraniczny, było zapewnienie spójności  inwestycji, polegające na podniesieniu jakości i poprawie stanu infrastruktury zintegrowanych transgranicznych połączeń komunikacyjnych dwóch krajów Polski i Słowacji. Inwestycje realizowane w ramach projektu pozwalają na łatwiejszy dostęp Kraju Żilińskiego, regionów: Orava, Kysuce, Powiat Żywiecki, a także gmin: Rajcza, Ujsoły i Milówka i innych z terenu Beskidu Żywieckiego i Śląskiego do korytarza i węzłów TEN-T. Projekt przyczynia się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa, poprawia dostępność komunikacyjną, przyczynia się do rozwoju i integracji przestrzennej pogranicza.

Główny cel projektu został osiągnięty w wyznaczonym czasie w ramach założonych kosztów przy zakładanych parametrach jakościowych projektu. Cele strategiczne grup docelowych zostały osiągnięte.

Komponent polski to wykonanie takich inwestycji jak: przebudowa drogi powiatowej Nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń; przebudowa drogi powiatowej Nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Rajcza-Ujsoły-gr. Państwa, rozbiórka istniejących i budowa nowych obiektów mostowych w ciągu DP 1439 S w miejscowości Ujsoły i Rajcza.

Zgodnie z założeniami projektu podniesiona została jakość połączeń infrastruktury drogowo-mostowej, poprawiono poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz zwiększono mobilność i dostępność regionu przygranicznego do infrastruktury TEN-T. Nad całością prac budowlanych sprawowany był nadzór inwestorski.

Wspólne działania partnerów z Polski i Słowacji realizowane na międzynarodowym poziomie umożliwiły równomierny rozwój regionu, zachowana została spójność inwestycji a stan infrastruktury technicznej został podniesiony do porównywalnego poziomu.

[vc_row][vc_column width=”1/2″]

 

DP 1439 S Milówka przed
DP 1439 S Milówka przed

[/vc_column][vc_column width=”1/2″]

 

DP 1439 S MILÓWKA po
DP 1439 S MILÓWKA po

[/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=”1/2″]

 

DP 1439 S RAJCZA przed
DP 1439 S RAJCZA przed

[/vc_column][vc_column width=”1/2″]

 

DP 1439 S RAJCZA w trakcie
DP 1439 S RAJCZA w trakcie

[/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=”1/4″]

 

DP 1439 S UJSOŁY przed
DP 1439 S UJSOŁY przed

[/vc_column][vc_column width=”1/4″]

 

DP 1439 S UJSOŁY w trakcie
DP 1439 S UJSOŁY w trakcie

[/vc_column][vc_column width=”1/3″]

 

DP 1439 S UJSOŁY po
DP 1439 S UJSOŁY po

[/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=”1/3″]

DP 1417 S SÓL przed
DP 1417 S SÓL przed

[/vc_column][vc_column width=”1/3″]

DP 1447 S SÓL w trakcie
DP 1447 S SÓL w trakcie

[/vc_column][vc_column width=”1/3″]

DP 1447 S SÓL po
DP 1447 S SÓL po

[/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=”1/3″]

 

RAJCZA most przed
RAJCZA most przed

[/vc_column][vc_column width=”1/3″]

RAJCZA most w trakcie
RAJCZA most w trakcie

[/vc_column][vc_column width=”1/3″]

RAJCZA most po
RAJCZA most po

[/vc_column][/vc_row]

[vc_row][vc_column width=”1/3″]

 

UJSOŁY most przed
UJSOŁY most przed

[/vc_column][vc_column width=”1/3″]

UJSOŁY most w trakcie
UJSOŁY most w trakcie

[/vc_column][vc_column width=”1/3″]

UJSOŁY most po
UJSOŁY most po

[/vc_column][/vc_row]

Skip to content