Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km 5+810 do km 7+320 w m. Juszczyna

[vc_row][vc_column width=”1/2″]
PZD w Żywcu informuje, iż w dniu 11 czerwca br. dokonano protokolarnego przekazania placu budowy nast. odcinka drogi powiatowej nr 1425 S w miejscowości Juszczyna. Gmina Radziechowy – Wieprz.
Dotyczy to zadania pn.: Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km 5+810 do km 7+320 w m. Juszczyna.  Będą wykonywane następujące roboty – roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, regulacje urządzeń, wpusty uliczne, roboty brukarskie, nawierzchnia bitumiczna, poprawa odwodnienia. Zadanie to realizowane będzie w ramach usuwania zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych – dofinasowanie przez Wojewodę Śląskiego.
Za utrudnienia powstałe podczas wykonywanych robót Inwestor przeprasza użytkowników przedmiotowej drogi powiatowej.
mgr inż. Tomasz Kotajny – PZD Żywiec

[/vc_column][vc_column width=”1/2″]

DSCI3478

DSCI3479

DSCI3476

DSCI3477

[/vc_column][/vc_row]

Skip to content