2014

UWAGA DODANO ZAŁĄCZNIK pismo o VAT;ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!! PZD.30.ogólna.2014 Czyszczenie oraz przegląd eksploatacyjny separatorów ropopochodnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego

Data ogłoszenia przetargu: 25.04.2014 Otwarcia ofert: PZD.30.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: „Czyszczenie oraz przegląd eksploatacyjny separatorów ropopochodnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego ” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro. […]

UWAGA DODANO ZAŁĄCZNIK pismo o VAT;ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!!! PZD.30.ogólna.2014 Czyszczenie oraz przegląd eksploatacyjny separatorów ropopochodnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego Read More »

PZD.29.ogólna.2014 Dostawa oznakowania pionowego dla dróg powiatowych w Powiecie Żywieckim

Data ogłoszenia przetargu: 25.04.2014 Otwarcia ofert: PZD.29.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: „Dostawa oznakowania pionowego dla dróg powiatowych w Powiecie Żywieckim” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro. Termin składania ofert: do dnia 06.05.2014r.

PZD.29.ogólna.2014 Dostawa oznakowania pionowego dla dróg powiatowych w Powiecie Żywieckim Read More »

PZD.27.ogólna.2014 Wykonanie nowych barier energochłonnych stalowych i demontaż barier betonowych typu „zakopiańskiego” w ciągu dróg powiatowych

Data ogłoszenia przetargu: 22.04.2014 Otwarcia ofert: PZD.27.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: „Wykonanie nowych barier energochłonnych stalowych i demontaż barier betonowych typu „zakopiańskiego” w ciągu dróg powiatowych” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro.

PZD.27.ogólna.2014 Wykonanie nowych barier energochłonnych stalowych i demontaż barier betonowych typu „zakopiańskiego” w ciągu dróg powiatowych Read More »

Skip to content