2014

PZD.104.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „ Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1446 S Droga do stacji PKP w Zwardoniu o długości 92 mb wraz z remontem przepustu drogowego w km 1+208 do km 1+300 w m. Zwardoń”

PZD.104.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „ Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1446 S Droga do stacji PKP w Zwardoniu o długości 92 mb wraz z remontem przepustu drogowego w km 1+208 do km 1+300 w m. Zwardoń”

PZD.104.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „ Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1446 S Droga do stacji PKP w Zwardoniu o długości 92 mb wraz z remontem przepustu drogowego w km 1+208 do km 1+300 w m. Zwardoń” Read More »

PZD.102.og.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu powiatowe nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do boiska sportowego LKS

Data ogłoszenia przetargu: 24.11.2014 Otwarcia ofert: 27.11.2014 PZD.102.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu powiatowe nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do boiska sportowego LKS “SKAŁKA”

PZD.102.og.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu powiatowe nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do boiska sportowego LKS Read More »

PZD.102.og.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu powiatowe nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do boiska sportowego LKS

PZD.102.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu powiatowe nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do boiska sportowego LKS “SKAŁKA” w m. Żabnica od km 2+722 do km

PZD.102.og.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu powiatowe nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do boiska sportowego LKS Read More »

PZD.100.ogólna.2014 „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do boiska sportowego LKS “SKAŁKA” w m. Żabnica od km 2+722 do km 2+852”

PZD.100.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadanie pod nazwą: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do boiska sportowego LKS “SKAŁKA” w m. Żabnica od km 2+722 do km 2+852”

PZD.100.ogólna.2014 „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do boiska sportowego LKS “SKAŁKA” w m. Żabnica od km 2+722 do km 2+852” Read More »

PZD.100.ogólna.2014 „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do boiska sportowego LKS “SKAŁKA” w m. Żabnica od km 2+722 do km 2+852”

PZD.100.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na  realizację zadanie pod nazwą: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do boiska sportowego LKS “SKAŁKA” w m. Żabnica od km 2+722 do km 2+852” Zamówienie niniejsze

PZD.100.ogólna.2014 „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu powiatowej nr 1434 S Węgierska Górka – Żabnica na odcinku od skrzyżowania z ul. Graniczną do boiska sportowego LKS “SKAŁKA” w m. Żabnica od km 2+722 do km 2+852” Read More »

PZD.99.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: ” Przebudowa drogi powiatowej nr 1438 S Milówka-Prusów w km 0+000 do km 0+240; powyżej ostatniego mostu w km od 3+325 do 3+435, na długości 110,00 m; powyżej osuwiska w km od 3+020 do 3+242, na długości 222,00 m”

PZD.99.og.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1438 S Milówka-Prusów w km 0+000 do km 0+240; powyżej ostatniego mostu w km od 3+325 do 3+435, na długości 110,00 m; powyżej osuwiska w km od 3+020 do

PZD.99.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: ” Przebudowa drogi powiatowej nr 1438 S Milówka-Prusów w km 0+000 do km 0+240; powyżej ostatniego mostu w km od 3+325 do 3+435, na długości 110,00 m; powyżej osuwiska w km od 3+020 do 3+242, na długości 222,00 m” Read More »

PZD.97.og.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn:. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1407 S ul. Roztoki w Czernichowie i Tresnej w km 1+148 do 1+475”

PZD.97.og.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn:. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1407 S ul. Roztoki w Czernichowie i Tresnej w km 1+148 do 1+475”. Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

PZD.97.og.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn:. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1407 S ul. Roztoki w Czernichowie i Tresnej w km 1+148 do 1+475” Read More »

PZD.99.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: ” Przebudowa drogi powiatowej nr 1438 S Milówka-Prusów w km 0+000 do km 0+240; powyżej ostatniego mostu w km od 3+325 do 3+435, na długości 110,00 m; powyżej osuwiska w km od 3+020 do 3+242, na długości 222,00 m”

PZD.99.og.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1438 S   Milówka-Prusów  w km 0+000 do km 0+240; powyżej ostatniego mostu w km od 3+325 do 3+435, na długości 110,00 m; powyżej osuwiska w km od 3+020 do 3+242, na długości

PZD.99.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: ” Przebudowa drogi powiatowej nr 1438 S Milówka-Prusów w km 0+000 do km 0+240; powyżej ostatniego mostu w km od 3+325 do 3+435, na długości 110,00 m; powyżej osuwiska w km od 3+020 do 3+242, na długości 222,00 m” Read More »

Skip to content