Administrator

PZD.72.ogólna.2015 „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP 1429 S Kuków- Koszarawa o długości 1150 mb w km od 10+150 do km 11+300 ( od granicy powiatu żywieckiego i suskiego do mostu drogowego)w m. Koszarawa”

PZD.72.og.2015 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.  : ” „Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych  w ciągu DP 1429 S Kuków- Koszarawa o długości 1150 mb w km od 10+150 do km 11+300 ( od granicy

PZD.72.ogólna.2015 „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP 1429 S Kuków- Koszarawa o długości 1150 mb w km od 10+150 do km 11+300 ( od granicy powiatu żywieckiego i suskiego do mostu drogowego)w m. Koszarawa” Read More »

Ruch wahadłowy na ul. Kasztanowej w Łodygowicach

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją zadania pn. „Remont uszkodzonego przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1400S Łodygowice-Kalna-Godziszka w km 0+370 w miejscowości Łodygowice”, w dniu 17.08.2015 r. na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu – ruch wahadlowy. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Przewidywany czas trwania czasowej organizacji ruchu to 2 miesiące.

Ruch wahadłowy na ul. Kasztanowej w Łodygowicach Read More »

PZD.51.og.2015„Wykonanie operatu geodezyjnego podziału nieruchomości , stanowiących działki nr:116/7 i 118 (obręb: Rychwałd) – w związku z przebudową mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1413 S Moszczanica – Gilowice – Ślemień – Lachowice w km 3+086”

Data ogłoszenia przetargu: 17/08/2015 Otwarcie ofert: 25/08/2015 ZD.51.ogólna.2015 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania: Wykonanie operatu geodezyjnego podziału nieruchomości , stanowiących działki nr:116/7 i 118 (obręb: Rychwałd) – w związku z przebudową mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1413 S Moszczanica – Gilowice

PZD.51.og.2015„Wykonanie operatu geodezyjnego podziału nieruchomości , stanowiących działki nr:116/7 i 118 (obręb: Rychwałd) – w związku z przebudową mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1413 S Moszczanica – Gilowice – Ślemień – Lachowice w km 3+086” Read More »

PZD.47.ogólna.2015 „Remont nawierzchni z kostki granitowej w ciągu drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze-Tresna w m. Tresna obok zapory”.

PZD.47.ogólna.2015 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: „Remont nawierzchni z kostki granitowej w ciągu drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze- Tresna w m. Tresna obok zapory”. Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro. Termin realizacji

PZD.47.ogólna.2015 „Remont nawierzchni z kostki granitowej w ciągu drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze-Tresna w m. Tresna obok zapory”. Read More »

PZD.48.ogólna.2015 „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1464 S Łodygowice obok GOK-u”.

Data ogłoszenia przetargu: Otwarcie ofert:  PZD.48.ogólna.2015 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1464 S Łodygowice obok GOK-u”. Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro. Termin realizacji zamówienia: – 30 dni

PZD.48.ogólna.2015 „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1464 S Łodygowice obok GOK-u”. Read More »

PZD.41.og.2015 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP 1413 S Moszczanica- Gilowice- Ślemień- Lachowice w km od 3+960 do km4+640 w m. Gilowice”.

Data ogłoszenia przetargu: 17/07/2015 Otwarcie ofert: 24/07/2015 PZD.41.ogólna 2015   Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:  Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych wraz z                 kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP 1413 S Moszczanica- Gilowice- Ślemień- Lachowice w

PZD.41.og.2015 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP 1413 S Moszczanica- Gilowice- Ślemień- Lachowice w km od 3+960 do km4+640 w m. Gilowice”. Read More »

PZD.44.ogólna.2015 „Wykonanie nowych barier energochłonnych stalowych i demontaż barier betonowych typu „zakopiańskiego” w ciągu drogi powiatowej nr 1454 S Żarnówka (Międzybrodzie Bialskie)”

PZD.44.og.2015 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: „Wykonanie nowych barier energochłonnych stalowych i demontaż barier betonowych typu „zakopiańskiego” w ciągu drogi powiatowej nr 1454 S Żarnówka (Międzybrodzie Bialskie)” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro.

PZD.44.ogólna.2015 „Wykonanie nowych barier energochłonnych stalowych i demontaż barier betonowych typu „zakopiańskiego” w ciągu drogi powiatowej nr 1454 S Żarnówka (Międzybrodzie Bialskie)” Read More »

PZD.42.ogólna 2015 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP nr 1425 S Wieprz- Juszczyna-Jeleśnia w km od 4+860 do km 4+910 i DP 1430 S w km od 0+000 do km 0+130 w m. Bystra”

PZD.42.og.2015 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. : „Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP nr 1425 S Wieprz- Juszczyna-Jeleśnia w km od 4+860 do km 4+910 i DP 1430 S w

PZD.42.ogólna 2015 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP nr 1425 S Wieprz- Juszczyna-Jeleśnia w km od 4+860 do km 4+910 i DP 1430 S w km od 0+000 do km 0+130 w m. Bystra” Read More »

Skip to content