PZD.47.ogólna.2015 „Remont nawierzchni z kostki granitowej w ciągu drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze-Tresna w m. Tresna obok zapory”.

PZD.47.ogólna.2015

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

„Remont nawierzchni z kostki granitowej w ciągu drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze- Tresna w m. Tresna obok zapory”.

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro.

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy
Termin składania ofert: 07.08.2015 do godz.12.00

Kryterium: cena 100% (wygrywa najkorzystniejsza cena).

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
– mgr inż. Marek Mieszczak-Główny specjalista tel. 500 150 083

Załączniki:
– zapytanie ofertowe
– przedmiar robót

 

Załączniki do pobrania

Skip to content