PZD.48.ogólna.2015 “Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1464 S Łodygowice obok GOK-u”.

Data ogłoszenia przetargu:
Otwarcie ofert: 

PZD.48.ogólna.2015

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

“Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1464 S Łodygowice obok GOK-u”.

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro.

Termin realizacji zamówienia:
– 30 dni od podpisania umowy

Termin składania ofert:
– 10.08.2015 do godz.12.00

Kryterium: cena 100% (wygrywa najkorzystniejsza cena).

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
-mgr inż. Marek Mieszczak- Główny specjalista tel. 500 150 083

załączniki:
– zapytanie ofertowe
– przedmiar robót

Załączniki do pobrania

Skip to content