PZD.72.ogólna.2015 “Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: “Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP 1429 S Kuków- Koszarawa o długości 1150 mb w km od 10+150 do km 11+300 ( od granicy powiatu żywieckiego i suskiego do mostu drogowego)w m. Koszarawa”

PZD.72.og.2015

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.  : ”

“Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych  w ciągu DP 1429 S Kuków- Koszarawa o długości 1150 mb w km od 10+150 do km 11+300 ( od granicy powiatu żywieckiego i suskiego do mostu drogowego)w m. Koszarawa”.

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro.

Termin składania ofert: 09.10.2015 godz.12.00

Termin wykonania: 20.12.2015

Kryterium: cena 100% (wygrywa najkorzystniejsza cena).

Informacje w sprawach szczegółów technicznych: mgr inż. Tomasz Kotajny tel. 500150086, mgr Andrzej Blarowski tel. 500150087
Załączniki:
– zapytanie ofertowe

Załączniki do pobrania

Skip to content