Ruch wahadłowy na ul. Kasztanowej w Łodygowicach

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją zadania pn. „Remont uszkodzonego przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1400S Łodygowice-Kalna-Godziszka w km 0+370 w miejscowości Łodygowice”, w dniu 17.08.2015 r. na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu – ruch wahadlowy. Za powstałe utrudnienia przepraszamy. Przewidywany czas trwania czasowej organizacji ruchu to 2 miesiące.

Skip to content