2014

PZD.98.ogólna .2014 „Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego w listopadzie i grudniu 2014r”

PZD.98.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pod nazwą: „Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego w listopadzie i grudniu 2014r” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro. […]

PZD.98.ogólna .2014 „Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego w listopadzie i grudniu 2014r” Read More »

PZD.93.ogólna.2014 „Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego w listopadzie i grudniu 2014r”

PZD.93.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pod nazwą: „Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego w listopadzie i grudniu 2014r” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

PZD.93.ogólna.2014 „Wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego w listopadzie i grudniu 2014r” Read More »

PZD.92.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn:. „Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1430 S Bystra – Juszczynka w km 1+ 316 w miejscowości Bystra”.

PZD.92.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn:. „Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1430 S Bystra – Juszczynka w km 1+ 316 w miejscowości Bystra”. Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest

PZD.92.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn:. „Remont uszkodzonego mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1430 S Bystra – Juszczynka w km 1+ 316 w miejscowości Bystra”. Read More »

PZD.91.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn:. „Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1407 S Tresna-Roztoki w km 1+148 w miejscowości Tresna

PZD.91.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn:. „Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1407 S Tresna-Roztoki w km 1+148 w miejscowości Tresna”. Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

PZD.91.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn:. „Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1407 S Tresna-Roztoki w km 1+148 w miejscowości Tresna Read More »

PZD.89.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn:. „Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1438 S Milówka-Prusów o długości 85 mb w km od 3+230 do km 3+315 w m. Milówka”

PZD.89.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn:. „Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1438 S Milówka-Prusów o długości 85 mb w km od 3+230 do km 3+315 w m. Milówka” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa

PZD.89.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn:. „Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1438 S Milówka-Prusów o długości 85 mb w km od 3+230 do km 3+315 w m. Milówka” Read More »

PZD.87.ogólna.2014 . Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn:. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1478 S ul. Sporyska w Żywcu

Data ogłoszenia przetargu: 22.10.2014 Otwarcia ofert: 29.10.2014 godz.13.00 PZD.87.og.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn:. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1478 S ul. Sporyska w Żywcu ” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od

PZD.87.ogólna.2014 . Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn:. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1478 S ul. Sporyska w Żywcu Read More »

PZD.86.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1441 S Ujsoły- Złatna w miejscowości Złatna na długości 350m w km 5+760 do 6+110”.

PZD.86.og.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1441 S Ujsoły- Złatna w miejscowości Złatna na długości 350m w km 5+760 do 6+110”. Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od

PZD.86.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1441 S Ujsoły- Złatna w miejscowości Złatna na długości 350m w km 5+760 do 6+110”. Read More »

PZD.85.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1446 S dojazd do stacji PKP w Zwardoniu na długości 495 m w km 0+780 do 1+ 208 oraz od km 1+ 300 do 1+ 367”

PZD.85.og.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1446 S dojazd do stacji PKP w Zwardoniu na długości 495 m w km 0+780 do 1+ 208 oraz od km 1+ 300 do 1+ 367” Zamówienie niniejsze prowadzone

PZD.85.ogólna.2014 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1446 S dojazd do stacji PKP w Zwardoniu na długości 495 m w km 0+780 do 1+ 208 oraz od km 1+ 300 do 1+ 367” Read More »

PZD.84.ogólna.2014 Wykonanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej w ramach zadania: „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska przy drodze powiatowej nr 1439 S Kamesznica- Milówka- Rajcza- Ujsoły- gr. Państwa w km 7+160 do 7+200 w m. Rajcza Dolna”.

PZD.84.ogólna.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pod nazwą: Wykonanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej w ramach zadania: „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska przy drodze powiatowej nr 1439 S Kamesznica- Milówka- Rajcza- Ujsoły- gr. Państwa w km 7+160 do 7+200 w m. Rajcza Dolna”. WSZ CPV –

PZD.84.ogólna.2014 Wykonanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej w ramach zadania: „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska przy drodze powiatowej nr 1439 S Kamesznica- Milówka- Rajcza- Ujsoły- gr. Państwa w km 7+160 do 7+200 w m. Rajcza Dolna”. Read More »

Pzd.81.OG.2014 „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1467 S ul. Komorowskich w Żywcu przy bloku nr1”

Pzd.81.OG.2014 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pod nazwą: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1467 S ul. Komorowskich w Żywcu przy bloku nr1” WSZ CPV 45233222-1 – roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy

Pzd.81.OG.2014 „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1467 S ul. Komorowskich w Żywcu przy bloku nr1” Read More »

Skip to content