PZD.27.ogólna.2014 Wykonanie nowych barier energochłonnych stalowych i demontaż barier betonowych typu „zakopiańskiego” w ciągu dróg powiatowych

Data ogłoszenia przetargu: 22.04.2014
Otwarcia ofert:

PZD.27.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:

„Wykonanie nowych barier energochłonnych stalowych i demontaż barier betonowych typu „zakopiańskiego” w ciągu dróg powiatowych”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro.

Termin składania ofert: do dnia 29.04.2014r. do godz. 12:00
Termin wykonania: do 30.06.2014r.

Kryterium: cena 100% (wygrywa najkorzystniejsza cena).

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
– mgr Jerzy Jastrzębski – Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu, tel. 515170161 e-mail: brygada@pzd.zywiec.pl

Załączniki:
– Zapytanie ofertowe;
– Przedmiar robót

Skip to content