PZD.38.ogólna.2014 Wycena surowca drzewnego , możliwego do pozyskania z wycinki drzew, rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego , planowanych do usunięcia w terminie do 30.09.2014r

Data ogłoszenia przetargu: 08.05.2014
Otwarcia ofert:

PZD.38.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:
Wycena surowca drzewnego , możliwego do pozyskania z wycinki drzew, rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego , planowanych do usunięcia w terminie do 30.09.2014r

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

W załączeniu: zapytanie ofertowe

Cena za wykonanie wyceny winna być wyrażona w złotych brutto.

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
mgr Andrzej Blarowski – Kierownik Sekcji Uzgodnień i Ochrony Środowiska
Tel. 500150087 e-mail : a.blarowski@pzd.zywiec.pl

Przedmiot zamówienia winien być wykonany w terminie do dnia 26 maja 2014r.
Termin składania ofert: do 14.05.2014r. do godz. 12:00

Załączniki do pobrania

Skip to content