UWAGA: DOŁĄCZONO ZAŁĄCZNIKI- ODPOWIEDZI NA PYTANIA PZD.34.ogólna.2014 Dostawa 8 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego

Data ogłoszenia przetargu: 07.05.2014
Otwarcia ofert: 15.05.2014

UWAGA DOŁĄCZONO ZAŁĄCZNIK- ODPOWIEDZI NA PYTANIA PZD.34.ogólna.2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na zadanie pod nazwą: : Dostawa 8 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego”

I. Dostawa 8 szt. komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, spełniających poniższe warunki:

1. Procesor o minimum dwóch rdzeniach fizycznych i taktowaniu 3 GHz lub wyższym.
2. Dysk twardy o pojemności min. 500GB.
3. Pamięć RAM:
a. min 4 GB.
b. co najmniej jedno wolne gniazdo pamięci.
4. Napęd optyczny typu DVD RW (nagrywarka).
5. Przednie gniazda USB.
6. Wyjścia video: D-SUB i DVI
7. Gwarancja: co najmniej 24 miesiące.
8. Oprogramowanie:
a. System operacyjny Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit lub Proffesional 64‑bit.
b. Pakiet biurowy MS Office 2013 – pełna wersja bez limitu czasowego.
9. Pełnowymiarowa klawiatura i mysz.
10. Serwis gwarancyjny realizowany w miejscu eksploatacji sprzętu (Żywiec, Leśnianka 102a) – bezpłatny.

II. Urządzenie wielofunkcyjne (1 szt.) spełniające poniższe warunki:

1. Technologia druku: laserowa monochromatyczna.
2. Normatywne obciążenie: min. 2000 str./mies.
3. Podajnik ADF.
4. Automatyczny dupleks.
5. Teoretyczny koszt wydruku strony (wyliczony jako stosunek ceny tonera do jego wydajności przy 5% pokryciu), z użyciem oryginalnego tonera: 0,15 zł lub mniej.
5. Ogólnodostępność materiałów eksploatacyjnych w sprzedaży detalicznej.

III. Toner do ww. urządzenia wielofunkcyjnego (1 szt.):

Wydajność powyżej 2000 str.

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:
inż Krzysztof Lis – referent
Tel. 33 8620572 w. 104: e-mail: k.lis@pzd.zywiec.pl

-Wykonawca winien mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą;
-złożyć stosowne oświadczenie o posiadanych uprawnieniach do sprzedaży sprzętu objętego zamówieniem wraz z oprogramowaniem.

Kryteria wyboru oferty: cena 100%
Cena winna zawierać wszelkie koszty związane z dostawą do Zamawiającego.

Oferty należy złożyć/przesłać na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach z podaniem adresu Wykonawcy oraz z napisem „oferta”, nazwą zadania z dopiskiem:
nie otwierać przed 15.05.2014 godz. 12:00.

Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od podpisania umowy
Termin składania ofert: 15.05.2014 do godz.12:00

Załączniki do pobrania

Skip to content