Magdalena Grabska-Kościelny

PZD.60.ogólna.2017 „Remont drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa- Zawoja w km od 9+600 do km 9+900 o długości 300 mb w miejscowości Koszarawa”

PZD.60.ogólna.2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: „Remont drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa- Zawoja  w km od 9+600 do km 9+900 o długości 300 mb w miejscowości Koszarawa”. Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.   […]

PZD.60.ogólna.2017 „Remont drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa- Zawoja w km od 9+600 do km 9+900 o długości 300 mb w miejscowości Koszarawa” Read More »

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu poszukuje pracownika na stanowisko operator ciągnika.

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu zatrudni pracownika- operatora ciągnika Lamborghini , który będzie wykonywał prace polegające na wykaszaniu poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego. Preferowane doświadczenie w obsłudze i pracy ciągnikiem samobieżnym. Dodatkowe informacje pod nr tel. 515 170 161- mgr Jerzy Jastrzębski

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu poszukuje pracownika na stanowisko operator ciągnika. Read More »

PZD.58.ogólna.2017 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. : „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404 S w Łodygowicach o długości 219,00 m ( chodnik i jezdnia)”

PZD.58.ogólna.2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. : „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404 S w Łodygowicach o długości 219,00 m ( chodnik i jezdnia)” 71631000-0 usługi nadzoru technicznego   Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia

PZD.58.ogólna.2017 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. : „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404 S w Łodygowicach o długości 219,00 m ( chodnik i jezdnia)” Read More »

Wycinka drzew w ciągu DP 1405 S

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż w dniu 07.08.2017r  w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej nr 1405 S – ul. Leśnianka w Żywcu, dokonano wycinki dwóch drzew ( dąb szypułkowy oraz klon zwyczajny), rosnących bezpośrednio w poboczu przedmiotowej drogi powiatowej.Prace wykonano zgodnie z Decyzją Burmistrza Żywca z dnia 14.06.2017r.   Dyrektor Powiatowego Zarządu

Wycinka drzew w ciągu DP 1405 S Read More »

PZD.57.ogólna.2017„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404 S w Łodygowicach o długości 219,00 m ( chodnik i jezdnia)”.

PZD.57.ogólna.2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn. : “Przebudowa drogi powiatowej nr 1404 S w Łodygowicach o długości 219,00 m  (chodnik i jezdnia)” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro. Termin składania

PZD.57.ogólna.2017„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1404 S w Łodygowicach o długości 219,00 m ( chodnik i jezdnia)”. Read More »

PZD.42.og.2017 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. : “Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP nr 1455 S Pietrzykowice – Lipowa -Ostre- Twardorzeczka- Leśna w km od 3+730 do km 7+120 (od granicy administracyjnej z Gminą Łodygowice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1405 S m. Lipowa)”

PZD.42.ogólna.2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na  wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. : “Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP nr 1455 S Pietrzykowice – Lipowa -Ostre- Twardorzeczka- Leśna w km od 3+730 do km 7+120 (od

PZD.42.og.2017 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. : “Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP nr 1455 S Pietrzykowice – Lipowa -Ostre- Twardorzeczka- Leśna w km od 3+730 do km 7+120 (od granicy administracyjnej z Gminą Łodygowice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1405 S m. Lipowa)” Read More »

PZD.40.og.2017„Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1475 S Żywiec-Rychwałd o długości 65,00 mb w km 2+130 do km 2+195 w miejscowości Rychwałd , gmina Gilowice”

PZD.40.ogólna.2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: „Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1475 S Żywiec-Rychwałd o długości 65,00 mb w km 2+130 do km 2+195 w miejscowości Rychwałd , gmina Gilowice” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest

PZD.40.og.2017„Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1475 S Żywiec-Rychwałd o długości 65,00 mb w km 2+130 do km 2+195 w miejscowości Rychwałd , gmina Gilowice” Read More »

PZD.39.og.2017 „Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1437 S Milówka- Nieledwia o długości 50,00 mb w km 4+640 do km 4+690 ( odcinek przed przełęczą Kotelnica) w miejscowości Nieledwia , gmina Milówka”

PZD.39.ogólna.2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:  „Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1437 S Milówka- Nieledwia o długości 50,00 mb w km 4+640 do km 4+690  ( odcinek przed przełęczą Kotelnica) w miejscowości Nieledwia , gmina Milówka” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo

PZD.39.og.2017 „Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1437 S Milówka- Nieledwia o długości 50,00 mb w km 4+640 do km 4+690 ( odcinek przed przełęczą Kotelnica) w miejscowości Nieledwia , gmina Milówka” Read More »

PZD.38.og.2017„Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1475 S Żywiec- Rychwałd o długości 109,00 mb w km 1+930 do km 2+039 w miejscowości Rychwałd, gmina Gilowice”

PZD.38.ogólna.2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:  „Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1475 S Żywiec- Rychwałd o długości 109,00 mb w km 1+930 do km 2+039 w miejscowości Rychwałd, gmina Gilowice” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest

PZD.38.og.2017„Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1475 S Żywiec- Rychwałd o długości 109,00 mb w km 1+930 do km 2+039 w miejscowości Rychwałd, gmina Gilowice” Read More »

PZD.21.ogólna.2017 „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1446 S dojazd do stacji PKP w Zwardoniu o długości 233 mb w km 1+367 do km 1+600 w Zwardoniu”

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:  „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1446 S dojazd do stacji PKP w Zwardoniu o długości 233 mb w km 1+367 do km 1+600 w Zwardoniu” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza

PZD.21.ogólna.2017 „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1446 S dojazd do stacji PKP w Zwardoniu o długości 233 mb w km 1+367 do km 1+600 w Zwardoniu” Read More »

Skip to content