Praca

Nabór na stanowisko: pomoc administracyjna

Wolne stanowisko nazwa stanowiska: pomoc administracyjna; proponowane wynagrodzenie: w kwocie 3000 zł brutto, dodatek  za wysługę lat od 5% do 20% w zależności od udokumentowanego stażu pracy,  premia regulaminowa przyznawana zgodnie z zakładowym regulaminem wynagradzania pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu zakres zadań wykonywanych na stanowisku: nadzór, kontola, rozliczanie prac prowadzonych przez brygady liniowe sporządzanie …

Nabór na stanowisko: pomoc administracyjna Read More »

Wybór kandydata na stanowisko „referent”

Po przeprowadzeniu procedury konkursowej na stanowisko „referent” w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu został wybrany: Pan Szymon Zuziak, zam. Radziechowy UZASADNIENIE: Pan Szymon Zuziak spełnił wymagania niezbędne wymienione w ogłoszeniu. Z egzaminu testowego uzyskał ponad 74% poprawnych odpowiedzi natomiast rozmowy kwalifikacyjnej uzyskał 10 pkt.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko REFERENT w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, że w wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko urzędnicze: REFERENT w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu wypłynęły 2 aplikacje w tym 1 spełniająca wymagania formalne wymienione w ogłoszeniu: Pan Szymon Zuziak, zam. Radziechowy Kandydat został zaproszony telefonicznie na test i rozmowę kwalifikacyjną.  

Nabór na stanowisko: Referent

OGŁOSZENIE Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu ogłasza konkurs na stanowisko pracy: REFERENT w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec WYMAGANIA NIEZBĘDNE: – bardzo dobra znajomość programu EDIOM oraz programu Map View – posiada prawo jazdy kategorii „B” – bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na …

Nabór na stanowisko: Referent Read More »

Nabór na stanowisko: Starszy Referent

OGŁOSZENIE Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu ogłasza konkurs na stanowisko pracy: STARSZY REFERENT w Powiatowym Zarządzie Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec WYMAGANIA NIEZBĘDNE: – zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 t.j. z późń. zm.) dla stanowisk urzędniczych: * jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. …

Nabór na stanowisko: Starszy Referent Read More »

Skip to content