Magdalena Grabska-Kościelny

PZD.252.64.2020 „Remont odwodnienia w ciągu DP nr 1413 S w Żywcu – Moszczanicy przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 945”

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn.: „Remont odwodnienia w ciągu DP nr 1413 S w Żywcu – Moszczanicy przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 945” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro. […]

PZD.252.64.2020 „Remont odwodnienia w ciągu DP nr 1413 S w Żywcu – Moszczanicy przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 945” Read More »

PZD.252.47.2020 „Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1425 S w km od 14+414 do km 14+539 w Sopotni Małej”

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn.: „Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1425 S w km od 14+414 do km 14+539 w Sopotni Małej” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro. Termin

PZD.252.47.2020 „Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1425 S w km od 14+414 do km 14+539 w Sopotni Małej” Read More »

“Wykonanie oceny nośności użytkowej dwóch obiektów mostowych położonych w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego”

PZD.252.45.2020 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:  “Wykonanie oceny nośności użytkowej dwóch obiektów mostowych położonych w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego” Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ocenę dwóch mostów jednoprzęsłowych  do 15 m rozpiętości w skład której wchodzą: inwentaryzacja obiektu, badania sklerometryczne betonu, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe

“Wykonanie oceny nośności użytkowej dwóch obiektów mostowych położonych w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego” Read More »

PZD.252.37.2020 Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na drogach powiatowych klasy “G” na terenie powiatu żywieckiego w celu określenia średniodobowego ruchu rocznego (SDRR)”

PZD.252.37.2020 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia oferty na: “Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na drogach powiatowych klasy “G” na terenie powiatu żywieckiego w celu określenia średniodobowego ruchu rocznego (SDRR)”   Zapytanie ofertowe w załączeniu.  

PZD.252.37.2020 Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na drogach powiatowych klasy “G” na terenie powiatu żywieckiego w celu określenia średniodobowego ruchu rocznego (SDRR)” Read More »

Ograniczenie nośności mostu w ciągu DP 1425 S w m. Sopotnia Mała

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, że podczas kontynuowanych przeglądów technicznych obiektów mostowych na drogach powiatowych w maju br. stwierdzono, że most w ciągu drogi powiatowej nr 1425S ( w km 15+733) w miejscowości Sopotnia Mała, wymaga wprowadzenia nowego oznakowania. Most ten jest obiektem jednoprzęsłowym o dźwigarach stalowych wspartych na przyczółkach betonowych. Pomost wraz z

Ograniczenie nośności mostu w ciągu DP 1425 S w m. Sopotnia Mała Read More »

Utrudnienia na drodze powiatowej nr 1455 S

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż  w dniach 19-22 maja bieżącego roku droga powiatowa (ul. Lipowska) będzie zamknięta w godzinach  7:00 – 17:00 ( 19-tego tj. wtorek od godziny 7:30) w związku z wykonywaniem nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na całej szerokości drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice – Lipowa – Ostre – Twardorzeczka –

Utrudnienia na drodze powiatowej nr 1455 S Read More »

Utrudnienia na moście w ciągu DP 1439 S ( ul. Grunwaldzka) w miejscowości Milówka.

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, że na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz opracowanej ekspertyzy technicznej mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1439S ( km 1+360 ) w miejscowości Milówka, wystąpiła koniczność wprowadzenia ruchu wahadłowego na tym moście. Zgodnie z ekspertyzą techniczną przedmiotowego mostu, należy wyłączyć   południowy pas jezdni ( od strony górnej wody )

Utrudnienia na moście w ciągu DP 1439 S ( ul. Grunwaldzka) w miejscowości Milówka. Read More »

Utrudnienia na DP 1427 S w miejscowości Świnna

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu oraz Wójt Gminy Świnna informuje, że w związku z  remontem drogi powiatowej Nr 1427S w miejscowości Świnna ( od skrzyżowania z drogą Wojewódzką do ul. Komarnik) mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym w dniach 27 – 28 kwietnia 2020 r. (poniedziałek, wtorek) w godzinach od 9:00 do 19:00. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy

Utrudnienia na DP 1427 S w miejscowości Świnna Read More »

PZD.105.ogólna.2019 Zakup i dostawa młota Wacker BH 65 na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu.

PZD.105.ogólna.2019 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:  “Zakup i dostawę młota Wacker BH 65 na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro. Termin składania ofert:   18.11.2019 do godz.

PZD.105.ogólna.2019 Zakup i dostawa młota Wacker BH 65 na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu. Read More »

PZD.39.ogólna.2019 „ Dostawa i montaż barier energochłonnych stalowych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego”

PZD.39.ogólna.2019 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:  „ Dostawa i montaż barier energochłonnych stalowych w ciągu dróg powiatowych  na terenie powiatu żywieckiego” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro. Termin składania ofert:   15.04.2019 do

PZD.39.ogólna.2019 „ Dostawa i montaż barier energochłonnych stalowych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu żywieckiego” Read More »

Skip to content