Utrudnienia na moście w ciągu DP 1439 S ( ul. Grunwaldzka) w miejscowości Milówka.

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, że na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz opracowanej ekspertyzy technicznej mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1439S ( km 1+360 ) w miejscowości Milówka, wystąpiła koniczność wprowadzenia ruchu wahadłowego na tym moście.

Zgodnie z ekspertyzą techniczną przedmiotowego mostu, należy wyłączyć   południowy pas jezdni ( od strony górnej wody ) z użytkowania, a na północnym pasie wprowadzić naprzemienny ruch z ograniczeniem masy całkowitej pojazdów do 40 ton.

Z uwagi na powyższe, służby drogowe PZD w dniu 11 i 12 maja br. wyłączyły z ruchu drogowego prawą stronę mostu, poprzez wydzielenie jej seperatorami ruchu z umieszczeniem oznakowania pionowego wraz z sygnalizacją świetlną.

Wprowadzone zabezpieczenie zostanie utrzymane do czasu usunięcia zaistniałej przyczyny.

Załączniki do pobrania

Skip to content