Zaproszenie do złożenia oferty służącej do oszacowania wartości zamówienia dla zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1427 S Świnna – Przyłęków w m. Przyłęków odcinek Moczarki na dł. 157 m

Zaproszenie oraz przedmiar robót w załączeniu.

Załączniki do pobrania

Skip to content