Informacja w sprawie uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1437 S w Nieledwi

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż w dniu 06.04.2020 roku odebrano pozwolenie na budowę dla zadania pn.: Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1437 S Milówka-Nieledwia w km od 2+500 do km 2+660 w miejscowości Nieledwia.
Tomasz Kotajny
PZD w Żywcu
Skip to content