Ograniczenie nośności mostu w ciągu DP 1425 S w m. Sopotnia Mała

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, że podczas kontynuowanych przeglądów technicznych obiektów mostowych na drogach powiatowych w maju br. stwierdzono, że most w ciągu drogi powiatowej nr 1425S ( w km 15+733) w miejscowości Sopotnia Mała, wymaga wprowadzenia nowego oznakowania.

Most ten jest obiektem jednoprzęsłowym o dźwigarach stalowych wspartych na przyczółkach betonowych. Pomost wraz z barierami są drewniane, które ulegają postępującej biodegradacji powodując tym samym osłabienie konstrukcji mostu i zagrożenie w ruchu drogowym na tym obiekcie.

W związku z powyższym Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu od dnia 29.05.2020 r wprowadza ograniczenie dotychczasowej nośności mostu z 15 t na 8 t  poprzez wymianę oznakowania pionowego nowymi znakami B-18.

Zmiana powyższego oznakowania, zostanie utrzymana do czasu przeprowadzenia prac remontowych przedmiotowego obiektu mostowego.

mgr inż. Tomasz Kotajny

Dyrektor PZD w Żywcu

Skip to content