PZD.252.37.2020 Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na drogach powiatowych klasy „G” na terenie powiatu żywieckiego w celu określenia średniodobowego ruchu rocznego (SDRR)”

PZD.252.37.2020

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia oferty na:

„Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na drogach powiatowych klasy „G” na terenie powiatu żywieckiego w celu określenia średniodobowego ruchu rocznego (SDRR)”

 

Zapytanie ofertowe w załączeniu.

 

Załączniki do pobrania