Nabór na stanowisko: pomoc administracyjna

Wolne stanowisko

 1. nazwa stanowiska: pomoc administracyjna;
 2. proponowane wynagrodzenie: w kwocie 3000 zł brutto, dodatek  za wysługę lat od 5% do 20% w zależności od udokumentowanego stażu pracy,  premia regulaminowa przyznawana zgodnie z zakładowym regulaminem wynagradzania pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu
 3. zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  • nadzór, kontola, rozliczanie prac prowadzonych przez brygady liniowe
  • sporządzanie i ewidencja czasu pracy brygad liniowych, urlopów
  • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących stanu utrzymania dróg powiatowych w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg
  • koordynacja zimowego utrzymania dróg powiatowych w powierzonym zakresie
  • wprowadzanie właściwego oznakowania dróg
  • prowadzenie wskazanaej korespondencji
  • sporządzanie i rozliczanie kart drogowych
  • opiniowanie projektów organizacji ruchu
 4. wymagane kwalifikacje:
  • wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa lub transportu,
  • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
  • prawo jazdy kat „B”
 5. wymagane dokumenty: kwestionariusz kandydata dostępny na stronie http://pzd.zywiec.pl/nabor-na-stanowisko-pomoc-administracyjna/,  list motywacyjny, do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie i dotychczasowy przebieg zatrudnienia.
 6. termin i miejsce składania aplikacji: podania należy przesłać na adres e-mail kadry-kasa@pzd.zywiec.pl lub w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu, ul. Leśniaka 102a, 34-300 Żywiec w terminie do 30 czerwca 2021 r.
 7. informacje dodatkowe:
  • umowa o pracę na czas określony,
  • proponowana data zatrudnienia – lipiec 2021 r. – listopad 2022 r.

Kontakt: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu tel. 33 862 05 72/73 oraz 500 150 086 w godz. 7:30 – 14:30

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu adres: 34-300 Żywiec ul. Leśnianka 102a.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w związku z przeprowadzaniem procesu rekrutacji na stanowisko – pomoc administracyjna znajduje się na stronie: http://pzd.zywiec.pl/nabor-na-stanowisko-pomoc-administracyjna/

 Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy dla potrzeb przyszłych rekrutacji

 

Załączniki do pobrania

Skip to content