PZD.42.og.2017 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. : „Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP nr 1455 S Pietrzykowice – Lipowa -Ostre- Twardorzeczka- Leśna w km od 3+730 do km 7+120 (od granicy administracyjnej z Gminą Łodygowice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1405 S m. Lipowa)”

PZD.42.ogólna.2017

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na  wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. :

„Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu DP nr 1455 S Pietrzykowice – Lipowa -Ostre- Twardorzeczka- Leśna w km od 3+730 do km 7+120 (od granicy administracyjnej z Gminą Łodygowice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1405 S m. Lipowa)”

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

 

Termin składania ofert:  30.06.2017 do godz.12.00

Termin realizacji zamówienia : 15.12.2017

Kryterium: cena 100% (wygrywa najkorzystniejsza cena)

Informacje w sprawach szczegółów technicznych:  mgr inż. Andrzej Blarowski, email: blarowski@pzd.zywiec.pl, tel. 500 150 087

załączniki:

zapytanie ofertowe

Załączniki do pobrania

Skip to content