PZD.60.ogólna.2017 „Remont drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa- Zawoja w km od 9+600 do km 9+900 o długości 300 mb w miejscowości Koszarawa”

PZD.60.ogólna.2017

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: „Remont drogi powiatowej nr 1419 S Jeleśnia-Koszarawa- Zawoja  w km od 9+600 do km 9+900 o długości 300 mb w miejscowości Koszarawa”.

Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy PZP. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000,00 euro.

 

Termin składania ofert: 24.08.2017 do godz.12:00

Termin realizacji zamówienia: miesiąc od podpisania umowy

Kryterium: cena 100% (cena brutto)
Ceny należy podać w złotych brutto

 

załączniki:

1/ zapytanie ofertowe

2/ przedmiar robót

Załączniki do pobrania

Skip to content