Rozbiórka mostu w Ujsołach.

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje,  iż od dnia 21.08.2017 rozpocznie się rozbiórka mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S w miejscowości Ujsoły w km 11+519. Ruch odbywać się będzie powstałym objazdem z płyt żelbetowych. Za ewentualne utrudnienia w ruchu w tym rejonie przepraszamy.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu
mgr inż Tomasz Kotajny