Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – Gr. Państwa o dł. 60m w km 15+545 do 15+578 oraz w km 15+687 do 15+714 w miejscowości Ujsoły i Glinka – etap I

[vc_column width=”1/2″]

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje,  iż w dniu 18.07.2017 dokonano kontroli robót wykonywanych w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S w miejscowościach Ujsoły i Glinka pn.: „Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły – Gr. Państwa o dł. 60m w km 15+545 do 15+578 oraz w km 15+687 do 15+714 w miejscowości Ujsoły i Glinka – etap I”. Stwierdza się, iż roboty przebiegają bez utrudnień zgodnie z przedłożonym harmonogramem robót. Natomiast zaleca się użytkownikom przedmiotowej drogi powiatowej zachowanie ostrożności przy przejeździe przedmiotowym odcinkiem drogi powiatowej.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu
mgr inż Tomasz Kotajny

[/vc_column]

[vc_column width=”1/2″]

[/vc_column]

Skip to content