Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej łączącej powiaty Námestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej

Poland-Slovakia_PL_01+FUND_CMYK

W dniu 16 sierpnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Żywcu odbyło się spotkanie robocze partnerów projektu pn. „Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej łączącej powiaty Námestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej”.

Podczas spotkania Pan Andrzej Kalata – Starosta Żywiecki podkreślił rolę międzynarodowego partnerstwa oraz udział finansowy środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w dofinansowaniu przedsięwzięć będących przedmiotem projektu.

Partnerzy projektu: przedstawiciele Powiatu Żywieckiego, Żylińskiego Województwa Samorządowego i Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu omówili dotychczasowy postęp rzeczowo-finansowy realizacji projektu po obu stronach granicy, zakres planowanych działań, poruszono problem ewentualnych ryzyk i zagrożeń oraz sposoby ich zapobiegania, uzgodniono, że projekt realizowany będzie zgodnie z zapisem we wniosku i harmonogramem.

Skip to content