listopad 2019

Odbiór wykonanego odwodnienia w Pewli Wielkiej Do Świętych

PZD w Żywcu w dniu 21 listopada 2019 roku dokonał odbioru komisyjnego wykonanego odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1418 S Do Świętych w Peweli Wielkiej. PZD  w Żywcu przekazał sam materiał, natomiast prace wykonał społecznie Pan Michał Urbaniec, pracownik Starostwa Powiatowego w Żywcu przy pomocy mieszkańców. Miejsce to było niebezpieczne, oberwana krawędź jezdni zagrażała […]

Odbiór wykonanego odwodnienia w Pewli Wielkiej Do Świętych Read More »

Wykonywanie odwodnienia w ciągu DP 1417 S w Jeleśni obok piekarni GS-u

PZD w Żywcu informuje, iż w dniu 21.11.2019 roku dokonano kontroli robót związanych wykonywaniem poprawy odwodnienia w ciągu ulicy Suskiej w Jeleśni, poprzez wykonanie dodatkowych wpustów ulicznych, studzienek ściekowych oraz przepustów poprzecznych i podłużnych odprowadzających wody powierzchniowe do istniejącej kanalizacji deszczowej. Zakończenie robót planowane jest końcem bieżącego miesiąca. mgr inż. Tomasz Kotajny – Dyrektor PZD

Wykonywanie odwodnienia w ciągu DP 1417 S w Jeleśni obok piekarni GS-u Read More »

Kontrola budowy chodnika i przebudowy nawierzchni w Juszczynie

PZD w Żywcu informuje, iż w dniu 21 listopada br. dokonano kontroli robót związanych z budowa chodnika dla pieszych oraz nowej nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1425 S w Juszczynie  w Gminie Radziechowy-Wieprz. Zakończenie robót to w połowa grudnia 2019 roku. Natomiast wykonywanie nawierzchni planowane jest do wykonania jeszcze w tym miesiącu. mgr inż.

Kontrola budowy chodnika i przebudowy nawierzchni w Juszczynie Read More »

Opóźnienie we wprowadzeniu nowej organizacji ruchu na Al. Wolności i Al. Legionów.

Ze względu na opady deszczu które uniemożliwiły wykonywanie oznakowania poziomego w dniu wczorajszym, wprowadzenie nowej organizacji uległo opóźnieniu. Obecnie wprowadzenie zmiany planowane jest na sobotę (23.11) w godzinach porannych. Na czas wykonywania ostatnich elementów oznakowania ruch zostanie tymczasowo wstrzymany, a po ponownym otwarciu ulic ruch będzie odbywał się już na nowych zasadach. W chwili obecnej

Opóźnienie we wprowadzeniu nowej organizacji ruchu na Al. Wolności i Al. Legionów. Read More »

Zmiana organizacji ruchu na Al. Wolności i Al. Legionów w Żywcu.

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż w tym tygodniu wprowadzona zostanie znaczna zmiana w organizacji ruchu na drodze powiatowej 1469 S – Al. Wolności i Al. Legionów w Żywcu. Będzie ona polegała na wprowadzeniu ruchu okrężnego wokół Skweru Narodowych Sił Zbrojnych. Uwaga! Zmianie ulegnie kierunek jazdy na odcinku Al. Legionów przylegającym do skweru. W miejsce

Zmiana organizacji ruchu na Al. Wolności i Al. Legionów w Żywcu. Read More »

Budowa nowego mostu w Sopotni Małej.

Ciągle trwają roboty mostowo-drogowe w ciągu drogi powiatowej nr 1425 S w Sopotni Małej. Wykonywane są zabezpieczenia koszami siatkowymi, montaż krawężnika, przygotowywanie podbudów do położenia nawierzchni bitumicznej. Zakończenie robót planowane jest końcem tego miesiąca. Gdy rozpocznie się prawdziwa akcja zimowa, most już będzie gotowy. mgr inż. Tomasz Kotajny – PZD w Żywcu [vc_row][vc_column width=”1/2″] [/vc_column][vc_column

Budowa nowego mostu w Sopotni Małej. Read More »

Kontrola budowy chodnika w Rychwałdzie

PZD w Żywcu informuje, iż trwają prace związane z wykonywaniem chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1412 S w Rychwałdzie. zakończenie robót planowane jest na przełomie miesiąca listopada i grudnia bieżącego roku. mgr inż. Tomasz Kotajny – Dyrektor PZD w Żywcu [vc_row][vc_column width=”1/2″] [/vc_column][vc_column width=”1/2″] [/vc_column][/vc_row]

Kontrola budowy chodnika w Rychwałdzie Read More »

PZD.105.ogólna.2019 Zakup i dostawa młota Wacker BH 65 na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu.

PZD.105.ogólna.2019 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:  „Zakup i dostawę młota Wacker BH 65 na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu” Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 30.000 euro. Termin składania ofert:   18.11.2019 do godz.

PZD.105.ogólna.2019 Zakup i dostawa młota Wacker BH 65 na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu. Read More »

Zamknięcie drogi nr 1405 S w Lipowej w km 7+750 – 9+100

PZD w Żywcu informuje, iż z uwagi na wykonywanie nawierzchni z masy mineralno bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1405 S w km 7+750 – 9+100 w dniach 12 i 13 listopada bieżącego roku będzie zamknięta przedmiotowa droga w godzinach: 7:00 – 19:00 (od godziny 19:00 droga będzie przejezdna). Jest to odcinek od Kościoła Parafialnego

Zamknięcie drogi nr 1405 S w Lipowej w km 7+750 – 9+100 Read More »

Kontrola robót w ciągu DP 1405 S w Lipowej

PZD w Żywcu informuje, iż w dniu 31.10.2019 roku dokonano kontroli robót wykonywanych w ciągu drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice w miejscowości Lipowa w km 7+750 – 9+100. Trwają prace związane z wykonywaniem poprawy odwodnienia w pasie przedmiotowej drogi powiatowej – montaż korytek betonowych oraz przepustów poprzecznych. Początkiem miesiąca listopada po ich zakończeniu będzie

Kontrola robót w ciągu DP 1405 S w Lipowej Read More »

Skip to content