Odbiór wykonanego odwodnienia w Pewli Wielkiej Do Świętych

PZD w Żywcu w dniu 21 listopada 2019 roku dokonał odbioru komisyjnego wykonanego odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1418 S Do Świętych w Peweli Wielkiej. PZD  w Żywcu przekazał sam materiał, natomiast prace wykonał społecznie Pan Michał Urbaniec, pracownik Starostwa Powiatowego w Żywcu przy pomocy mieszkańców. Miejsce to było niebezpieczne, oberwana krawędź jezdni zagrażała uczestnikom ruchu drogowego. zadanie to poprawiło odwodnienie  w tym rejonie przedmiotowej drogi powiatowej.

mgr inż. Tomasz Kotajny – Dyrektor PZD w Żywcu

IMG_20191121_145456

IMG_20191121_123642

IMG_20191121_123611