Wykonywanie odwodnienia w ciągu DP 1417 S w Jeleśni obok piekarni GS-u

PZD w Żywcu informuje, iż w dniu 21.11.2019 roku dokonano kontroli robót związanych wykonywaniem poprawy odwodnienia w ciągu ulicy Suskiej w Jeleśni, poprzez wykonanie dodatkowych wpustów ulicznych, studzienek ściekowych oraz przepustów poprzecznych i podłużnych odprowadzających wody powierzchniowe do istniejącej kanalizacji deszczowej. Zakończenie robót planowane jest końcem bieżącego miesiąca.

mgr inż. Tomasz Kotajny – Dyrektor PZD w Żywcu

[vc_row][vc_column width=”1/2″]
IMG_20191121_123058
[/vc_column][vc_column width=”1/2″]
IMG_20191121_123038
[/vc_column][/vc_row]

Skip to content