Kontrola budowy chodnika i przebudowy nawierzchni w Juszczynie

PZD w Żywcu informuje, iż w dniu 21 listopada br. dokonano kontroli robót związanych z budowa chodnika dla pieszych oraz nowej nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1425 S w Juszczynie  w Gminie Radziechowy-Wieprz. Zakończenie robót to w połowa grudnia 2019 roku. Natomiast wykonywanie nawierzchni planowane jest do wykonania jeszcze w tym miesiącu.

mgr inż. Tomasz Kotajny – Dyrektor PZD w Żywcu

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA