Kontrola robót w ciągu DP 1405 S w Lipowej

PZD w Żywcu informuje, iż w dniu 31.10.2019 roku dokonano kontroli robót wykonywanych w ciągu drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice w miejscowości Lipowa w km 7+750 – 9+100. Trwają prace związane z wykonywaniem poprawy odwodnienia w pasie przedmiotowej drogi powiatowej – montaż korytek betonowych oraz przepustów poprzecznych. Początkiem miesiąca listopada po ich zakończeniu będzie wykonywana nawierzchnia bitumiczna. Całość robót planowana jest do ukończenia końcem listopada bieżącego roku. Za powstałe utrudnienia przeprasza się uczestników ruchu drogowego. O układaniu nawierzchni całą szerokością jezdni tut. Zarząd Dróg powiadomi w najbliższym czasie.

mgr inż. Tomasz Kotajny – Dyrektor PZD w Żywcu

[vc_row][vc_column width=”1/2″]
PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA
[/vc_column][vc_column width=”1/2″]
PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA

PENTACON DIGITAL CAMERA
[/vc_column][/vc_row]

Skip to content