Bernadetta Grzegorzek

PZD.43.ogólna.2017 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km od 4+790 do km 4+910 i drogi powiatowej Nr 1430 S w km 0+000 do km 0+130 w m. Bystra

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec  zaprasza do złożenia oferty na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km od 4+790 do km 4+910 i drogi powiatowej Nr 1430 S w km 0+000 do km 0+130 w m. Bystra” zgodnie z załączonym zapytaniem […]

PZD.43.ogólna.2017 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km od 4+790 do km 4+910 i drogi powiatowej Nr 1430 S w km 0+000 do km 0+130 w m. Bystra Read More »

PZD.18.og.2017 “Wykonanie nowych barier energochłonnych stalowych w ciągu dróg powiatowych powiatu żywieckiego

PZD.18.ogólna.2017 Wykonanie nowych barier energochłonnych stalowych w ciągu dróg powiatowych powiatu żywieckiego   Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na:  Wykonanie nowych barier energochłonnych stalowych w ciągu dróg powiatowych powiatu żywieckiego Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od

PZD.18.og.2017 “Wykonanie nowych barier energochłonnych stalowych w ciągu dróg powiatowych powiatu żywieckiego Read More »

PZD.17.og.2017 Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: ” Zabezpiecznie i stabilizacja osuwiska przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej Nr 1437 S Milówka – Nieledwia w km od 3+132 do 3+138 w m. Nieledwia”.

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadaniapn.:Zabezpieczenie i stabilizacja  osuwiska  przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej Nr 1437 S Milówka – Nieledwia wkm od 3+132 do 3+138 w m. Nieledwia”. Zamówienie niniejsze prowadzone jest bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość szacunkowa

PZD.17.og.2017 Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: ” Zabezpiecznie i stabilizacja osuwiska przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej Nr 1437 S Milówka – Nieledwia w km od 3+132 do 3+138 w m. Nieledwia”. Read More »

Wyniki testu urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Na przełomie ubiegłego i bieżącego roku tutejszy Zarząd testował urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego Radar Evolis – Wyświetlacz Prędkości Rzeczywistej, wypożyczony przez firmę Road Service z Bielska-Białej. Po zakończeniu testów otrzymaliśmy dane statystyczne zebrane przez urządzenie z dwóch lokalizacji w których było testowane, tj. drogi powiatowej nr 1435 S w Ciścu i drogi powiatowej nr 1463 S

Wyniki testu urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego Read More »

Wykonanie i montaż w terenie 6 tablic informacyjno – pamiątkowych dla projektu pn.: “Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestowo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienia współpracy transgranicznej; współfinansowanego ze środków EFRZ w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-a Polska – Słowacja 2014-2020(Nr projektu : PLSK.02.01.00-24-0012/16).

PZD.15.ogólna.2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie i montaż  w terenie 6 tablic informacyjno – pamiątkowych dla projektu pn.:  “Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestowo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienia współpracy transgranicznej; współfinansowanego ze środków EFRZ w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-a

Wykonanie i montaż w terenie 6 tablic informacyjno – pamiątkowych dla projektu pn.: “Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestowo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienia współpracy transgranicznej; współfinansowanego ze środków EFRZ w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-a Polska – Słowacja 2014-2020(Nr projektu : PLSK.02.01.00-24-0012/16). Read More »

PZD.3.ogólna.2017 „Świadczenie usług koparko-ładowarką na drogach powiatowych na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu w 2017r”

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: „Świadczenie usług koparko-ładowarką na drogach powiatowych na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu w 2017roku”  Sprzęt proponowany do świadczenia usługi ma stacjonować na terenie jednej z gmin wybranej części zamówienia. Część I UG: Rajcza, Ujsoły, Milówka, Węgierska Górka, Radziechowy Wieprz

PZD.3.ogólna.2017 „Świadczenie usług koparko-ładowarką na drogach powiatowych na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu w 2017r” Read More »

UWAGA!!!! POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE !!!!! -PZD.3.ogólna.2017 „Świadczenie usług koparko-ładowarką na drogach powiatowych na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu w 2017r”

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE W DNIU 24.01.2017 ZE WZGLĘDU NA OBARCZENIE BŁĘDEM!!!!!   Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec zaprasza do złożenia ofert na: „Świadczenie usług koparko-ładowarką na drogach powiatowych na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu w 2017roku” Sprzęt proponowany do świadczenia usługi ma stacjonować ma terenie jednej z gmin wybranej

UWAGA!!!! POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE !!!!! -PZD.3.ogólna.2017 „Świadczenie usług koparko-ładowarką na drogach powiatowych na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu w 2017r” Read More »

PZD.20.og.2016. rozeznanie cenowe – montaż tablic informacyjnych :Program INTERREG

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, ul. Leśnianka 102a, 34-300 Żywiec składa Zapytanie o podanie szacunkowej wartości usługi polegającej na wykonaniu i montażu tablic informacyjnych (pamiątkowych) dla inwestycji drogowych , planowanych do realizacji w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja  2014-2020 w ciągu DP Nr 1439 S i 1447 S na terenie Gmin: Milówka, Rajcza

PZD.20.og.2016. rozeznanie cenowe – montaż tablic informacyjnych :Program INTERREG Read More »

Skip to content