Zaproszenie do złożenia rozeznania cenowego służącego do oszacowania wartości zamówienia dla zadania pn. “Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla zadania pn.: Rozbiórka mostu i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1447 S Rajcza – Sól – Zwardoń w km 0+437 w miejscowości Rajcza w Gminie Rajcza”

Skip to content