Zaproszenie do złożenia rozeznania cenowego służącego do oszacowania wartości zamówienia dla zadania pn. „Mechaniczne sprzątanie dróg wraz z przyległymi chodnikami: a) Droga powiatowa nr 1435 S Cięcina – Węgierska Górka – Milówka od km 3+800 do km 9+800 (od skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Kościuszki w Węgierskiej Górce do ronda w Milówce) – 6,000 km; b) Droga powiatowa nr 1439 S Kamesznica – Milówka od km 0+000 w Kamesznicy do 1+750 w Milówce (rondo) – 1,750 km”

Zaproszenie w załączeniu.

Załączniki do pobrania