Zaproszenie do złożenia rozeznania cenowego służącego do oszacowania wartości zamówienia dla zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami pozwalającymi na realizację zadania pn. „Remont obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1447 S Rajcza – Sól – Zwardoń w km 6+888 w miejscowości Sól Kiczora, Gmina Rajcza”

Zaproszenie w załączeniu.

Załączniki do pobrania