Zaproszenie do złożenia oferty cenowej służącej do oszacowania wartości zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1483S Żywiec – Przybędza („Cesarka”) w km od 0+000 do km 1+155 w Gminie Radziechowy – Wieprz”, tj. od ronda „Browar” do początku przebudowanego skrzyżowania drogi powiatowej nr 1483 S i drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia”

Zaproszenie w załączeniu.

Załączniki do pobrania

Skip to content