Zaproszenie do złożenia oferty cenowej służącej do oszacowania wartości zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz – Juszczyna – Jeleśnia w km od 0+023 do km 0+848 w miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy-Wieprz, tj. od przejazdu kolejowego na linii: Żywiec – Zwardoń do skrzyżowania z ul. Nad Sołą (droga gminna)”

Zaproszenie w załączeniu.

Załączniki do pobrania

Skip to content